Projects Exhibition by Contemporary Art student’s of Audiovisual Communication (UAB)


Exposició on-line dels treballs de l’assignatura d’Art Contemporani del Grau de Comunicació Audiovisual

La rapida evolució i adopció de les tecnologies associades a la computació han modificat els modes en que percebem i construïm el nostre entorn social i cultural. Introduint aquests canvis McLuhan ja va assenyalar el paper indispensable dels artistes en l’anàlisi i comprensió de les noves formes de vida i estructures generades pel canvi tecnològic. L’art no només a pres un paper actiu en la conformació de la nostra relació amb els nous mitjans tecnològics, sinó que ha conduit una experimentació i procés de hibridació que ha donat forma als nous formats per a la comunicació i expressivitat humana.Els alumnes de Comunicació Audiovisual han aprofitat la inspiració de moviments artístics d’avantguarda com el Situacionisme, i d’altres més contemporanis com el Ciberfeminisme i el Hacktivisme, per explotar, experimentar e hibridar els nous mitjans al seu abast – el web, interactius, vídeo, infografia, jocs transmedia, mapeig digital…- i exposar l’evolució i vigència actual d’aquests moviments (CiberfeminismeHacktivisme time-line i Why Map), al mateix temp,s en que estudiaven els temes socials que més els preocupen. Entre ells, els nous processos de subjectivació relacionats amb les xarxes socials (Instagram 3.0, Renx 800, Euphoria, La pèrdua de la Identitat), l’actual situació política (Unlocking Streets), La manca de privacitat i el control associat a la ubiqüitat tecnològica (Under Argos Vigilance, La Ciutat Connectada), els problemes mediambientals (MeLata) o les noves formes de transmissió cultural (Nova Museografia). 

Sandra Àlvaro
Professora d’Art Contemporani

Veure l’exposició a la web del departament de Comunicació Audiovisual i publicitat

Permanent link to this article: https://enlaciutat.es/wordpress/?p=770

Preparing for the next course 2019-2020 at the UAB

We are in the middle of a heatwave and ready to leave the city for surfing on our favourite coast. However, we would not leave before setting up our September incoming obligations.

uab

Next course will be especially exciting for me, because, in addition to my course “artistic teams management” at the UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes), I will also start teaching as an associate professor at the Department of Art and Musicology of the Universitat Autónoma de Barcelona.

I will be teaching contemporary art relationship with technology and society, concretely:

–             The debates that face current artistic works at the Degree of Art History.

–             The new formats arising from artistic technological convergence and how they are deployed in new narratives and visualizations at the Degree of Audio-visual communication.

Enjoy your summer!

ocean-waves-1000x675-1000x675

Permanent link to this article: https://enlaciutat.es/wordpress/?p=752

Taula rodona “Robots famosos i socials: el debat ètic i social de la robòtica al cinema una realitat cap al futur”

Dins del programa de la setmana de la Róbotica Social

La robòtica va introduint-se en el nostre dia a dia amb múltiples aplicacions que ja han traspassat l’àmbit industrial per fer aportacions en els àmbits socials, de gestió intel.ligent de la ciutat i de suport a la dependència. D’aquí que fem la proposta de promoure la divulgació de la robòtica social, és a dir els robots destinats a millorar el benestar de les persones.

cartell datescelebrem la taula rodona “Robots famosos i socials: el debat ètic i social de la robòtica al cinema una realitat cap al futur”

el dia 28 de febrer al Cosmocaixa

Participants:

Sandra Álvaro
Jordi Ojeda – Doctor enginyer industrial, professor de la Universitat de Barcelona, Dirigeix un projecte de divulgació de la ciència emprant els còmics, la literatura de ciència ficció i el cinema fantàstic com instruments pedagògics (https://comiccienciatecnologia.blogspot.com/
Modera:
Mila Lozano – Directora Fundadora de Maeve Projects, Art & Business Connections i artista visual

 

“La intel·ligència artificial i els avanços en les ciències biològiques porta a situar-nos en un món Posthumà on convivim amb altres éssers intel·ligents i dotats d’agència, una convivència que planteja nous reptes socials i ètics”.

Diapositiva presentació Sandra Álvaro

Diapositiva presentació Sandra Álvaro

Després de la introducció de robots socials al cinema realitzada per Jordi Ojeda en que ens parlà de robots famosos com el Data de StarTerk i el David de IA vaig introduir algunes de les cuestions ètiques que emergeixen de la nostra relació amb aquests nous agents.

A la taula, d’esquerra a dreta:  Jordi Ojeda, Mila Lozano i Sandra Álvaro

A la taula, d’esquerra a dreta:
Jordi Ojeda, Mila Lozano i Sandra Álvaro

 

 

 

 

Podeu escoltar el debat aquí, facilitat per Jordi Ojeda

Permanent link to this article: https://enlaciutat.es/wordpress/?p=721

New Publication at Acoustic Space Journal

 Artistic production and embodied information.

Tracking Spaces of Transformation

by Sandra Álvaro

Presented at the Open Fields Conference 2017

Abstract:

Space of Transformation is a concept borrowed from the Communication theory by Serres and here redefined after the evolution of the postdigital milieu and the materialistic critique of the same. Things considered as Spaces of Transformation do not are pre-existent entities but the result of the always in process interactions between complex assemblages. This conception is developed after the ontological turn that reunites the space and time severed during modernity into the becoming of matter. In the ontology of becoming proposed by Deleuze art takes on a political commitment, aimed to transform the environment and propose new forms of life. This revolutionary activity is followed here in relation to the emergence of new spaces for collective production and the adoption of technologies as data visualization, physical computing, and digital fabrication. Hackerspaces, fablabs, medialabs and other related collectives become Spaces of Transformation, places for the encounter between humans and non-humans where hitherto severed disciplines and practices are bridged together, at the same time, that a speculative activity is developed, which translated to artistic production will produce new things able to embody information  and disrupt our socio-technical milieu. This text explores these spaces, its relation with art, technology, society and new social and educational conceptions by means of tracking and visualizing the topological space emerging from the interactions between them in the web.

Keywords: Postdigital, Space of transformation, the ontology of becoming, hackerspaces, data visualization,

HackerspacesASweb

Published at:

EZ37TC5kjuQzcPPKVIRTUALITIES AND REALITIES New Experiences, Art and Ecologies in Immersive Environments

Edited by Rasa Smite and Raitis Smits
Published by RIXC Center for New Media Culture, Riga,
in collaboration with MPLab (Art Research Lab), Liepaja
University, Liepaja, 2019
480 pages
ISSN 1407-2858 / ISBN 978-9934-8434-7-1
Price 28.00 USD / 26.00 EUR
Available via amazon.com or by ordering directly
from the publisher – rixc@rixc.org

Download Description and list of Contents: AS17-Virtualities-and-Realities (1)

Permanent link to this article: https://enlaciutat.es/wordpress/?p=718

Nueva Publicación: La esfera pública en la era de la hipermediación algorítmica en Hipertext

Hipertext.net

La esfera pública en la era de la hipermediación algorítmica: noticias falsas, desinformación y la mercantilización de la conducta

Sandra Alvaro Sanchez
DOI: 10.31009/hipertext.net.2018.i17.07

Resumen

La web y especialmente las redes sociales han involucio­nado en poco tiempo. Consideradas, en sus inicios, como el lugar del florecimiento de una nueva esfera pública, un espacio abierto y distribuido de modo no jerárquico, donde el acceso masivo a los medios de edición y publicación debía empoderar a aquellos sin voz y favorecer la diversidad del discurso público. Hoy en día, estas son consideradas como el coadyuvante de una “nueva brutalidad”, un espacio some­tido a la administración de algoritmos que perpetúan las desigualdades y sesgos sociales y donde se llevan a cabo las estrategias de una propaganda política, cuya eficiencia se ha visto amplificada gracias a los recursos del microtargeting y la automatización de la difusión, y cuyas consecuencias son la polarización social y el triunfo del extremismo dentro de los filtros burbuja. Este artículo expone el contexto de esta nueva brutalidad para analizar el papel que desempeñan en la formación del mismo las tecnologías que median los procesos comunicativos y las soluciones propuestas por los diferentes actores implicados en el sistema a la luz de una perspectiva posthumanista.

Leer on-line

Permanent link to this article: https://enlaciutat.es/wordpress/?p=709

Entrevista para la exposición Robots – Cosmo Caixa

Cosmocaixa_exposicio_robots

Entrevista para la exposición Robots del Cosmo Caixa

 

El desarrollo de la Inteligencia Artificial se ha basado en el supuesto de que una máquina puede simular la inteligencia humana. De este modo el imaginario popular ha creado una IA antropomorfizada. En forma de voluntades ubicuas capaces de programar la extinción humana – como el Skynet de Terminator – o de androides capaces de interactuar con el ser humano a nivel afectivo – como la Eva de Ex-machina -. Sin embargo, el modo en que la Inteligencia Artificial se incrusta en nuestro entorno social y físico es mucho más sutil y pervasivo. La IA esta embebida en un emtorno tecnológico que se esta haciendo infraestructural. Esto quiere decir, que nos acercamos a un futuro, ya en realización, en que los sistemas de los que dependemos para la producción y distribución de los recursos y nuestras comunicaciones – como son las redes eléctricas, de suministro de agua, de transporte, o la web -, no solo tienen una gran capacidad de vigilancia, sino que son capaces de aprender, prever y anticiparse a nuestras acciones, modificando nuestro entorno y de este modo, incidiendo en nuestra conducta y capacidad de acción.

Desde la filosofía de la tecnología, estudiamos las profundas transformaciones sociales y medioambientales que estos sistemas algorítmicos producen en nuestro entorno, analizando los problemas tanto éticos como epistemológicos, y proponiendo alternativas para la socialización de los datos y la creación de entornos participativos e inclusivos. En los que humanos y no-humanos pueden interactuar de modo consciente e informado, más allá del control ubicuo de los sistemas automatizados.

Permanent link to this article: https://enlaciutat.es/wordpress/?p=680

Lecture at Ars Incognita. Poética de la creatividad artificial

ArtsIncognita_poster

ArtsIncognita_poster

Ars Incognita. Poética de la creatividad artificial

Simposio sobre arte e inteligencia artificial

Organizan: Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) School of Creative Media, City University of Hong Kong

Colabora: Institut français

Director simposio: Héctor Rodríguez,

Director adjunto simposio: Tomás Laurenzo

sitio web

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje automático (Machine Learning), una rama de la inteligencia artificial en la que los ordenadores aprenden a resolver problemas, tiene actualmente aplicaciones en casi todas las áreas de la vida social, como el marketing, los juegos, los seguros, los motores de búsqueda, las recomendaciones en línea de películas y libros, la traducción automática, el comercio, etc.

Fomentar la comprensión y la participación públicas en unos cambios tecnológicos que afectan a nuestras vidas de maneras enormemente variadas y profundas es hoy en día más urgente que nunca. En este contexto, las creaciones artísticas pueden proporcionar nuevas perspectivas de las formas en que los ciudadanos pueden explorar estas nuevas tecnologías e interactuar con ellas con una actitud crítica.

¿Cómo deben responder los artistas a la presencia generalizada de tecnologías cuyo funcionamiento interno resulta opaco para la mayoría de las personas?

Intelligent Machines Analyzing/Producing Culture

Sandra Alvaro

IntelligentMachinesproducingcultureAbstract

Las bibliotecas digitales se han convertido en un gran ecosistema, que incrementa su complejidad a medida que su contenido se hace más heterogéneo, incluyendo imágenes, sonidos y contenidos generados por medios digitales. El aprendizaje automático (ML)implementado como reconocimiento de imagen y sonido o procesado del lenguaje natural (NLP) se esta convirtiendo en una herramienta poderosa para el modelado y la extracción de significado de este gran corpus heterogéneo, que es ahora nuestra cultura.

Sin embargo, la creciente datificación de nuestra sociedad – el papel que juegan los datos y los algoritmos en la construcción comunicativa de la realidad social- ha extendido la aplicación de las tecnologías de aprendizaje automático al análisis y administración de nuestras interacciones en linea y conducta. El uso de algoritmos de aprendizaje automático enlaza la producción cultural con su transmisión y recepción, esto tiene implicaciones sociales en tanto que estos algoritmos, no solo rigen el acceso de los individuos a la cultura, si no que afectan la producción cultural misma.

Esta conferencia pondrá de manifiesto los procedimiento algorítmicos que comandan nuestras interacciones en linea y sus efectos en nuestra producción cultural contemporánea Es decir, el papel que estos juegan en la constitución de una estética global y artificialmente inteligente. Frente a esta situación se presentaran estrategias artísticas que explotan la poética de los datos para producir obras alternativas, caracterizadas por la crítica del control algorítmico y la propuesta de una analítica socializada y generativa.

Abstract

Digital libraries had become a big ecosystem that increases its complexity as its content becomes more heterogeneous, including images, sound and digitally-born content. Machine Learning implemented as image and speech recognition and Natural Language Processing is becoming a powerful tool for the modelling and the meaning extraction of this big and heterogeneous corpus that is now our culture. However the increasing datification of our society- it understood as the role of data and algorithms in the communicative construction of social reality- have extended the application of Machine Learning technologies to embrace the analysis and management of our online interactions and behaviour. The use of Machine Learning algorithms links cultural production with its reception and transmission having social implications that affect not only the access of individuals to culture but also influence its production. This presentation will outline the algorithmic procedures managing our online interactions and its effects on our contemporary cultural production. Namely, the role they play in the constitution of a global and artificial intelligent aesthetics. In front of this situation will be presented artistic strategies which exploit the poetics of data to produce alternative cultural productions and criticise algorithmic control towards a generative and socialised analytics.

Program available: here

Permanent link to this article: https://enlaciutat.es/wordpress/?p=665

Noticias Falsas: Algoritmos y bots en la web. Publicado en el especial de El Salto #8

Noticias Falsas: Algoritmos y bots en la web
Sandra Álvaro Sánchez

A finales de 2016 el diccionario Oxford seleccionó el neologismo ‘posverdad’ como palabra del
año. Un adjetivo que hace relación o denota circunstancias en las cuales los hechos objetivos
tienen menos influencia en la opinión pública, que las apelaciones a las emociones y a las
creencias personales. En este termino el prefijo ‘pos’ hace referencia a la irrelevancia de la
verdad. Una circunstancia que se ha relacionado con el aumento de la desinformación en
Internet, hecho que ha sido identificado por el Forum Económico Mundial como una de las
amenazas que enfrenta la sociedad a nivel global.
La desinformación en las redes se relaciona con la constatación de que en la web una falsedad
tiene las mismas posibilidades de hacerse viral que un echo real. Esto se ha atribuido a la
creación de cámaras de resonancia y al uso de bots para promocionar campañas, dentro de
las redes sociales.

Disponible en quioscos. Más información

 

Permanent link to this article: https://enlaciutat.es/wordpress/?p=648

Algorithmic Culture

Algorithmic Culture

by

Sandra Álvaro

(2013 – 2017)

smartAlgorythmsII

CalendariCCCB

Compilation of critical texts addressing the spread of the pervasiveness of data-processing and the devices, disciplines, and societal challenges related to this event.

The texts by Sandra Álvaro Sanchez have been originally published at the Blog of the CCCBLab

DO – 10.13140/RG.2.2.23353.06248

Available on-line

Permanent link to this article: https://enlaciutat.es/wordpress/?p=645

Lecture at the Open Fields Conference 2017: Virtualities and Realities

dtLiRN7BglOvywBL

RIXC ART SCIENCE FESTIVAL –

October 19-21, 2017

Art Academy of Latvia, National Art Museum, kim? and RIXC Gallery in Riga

 

VIRTUALITIES AND REALITIES aims to establish a space for artistic interventions and conversations about the complex implications of augmented and virtual reality. Immersive technologies coupled with virtual environments, artificial intelligence algorithms, faster processors, and biometrics are launching a new era in virtual experiences.

programme on-line

Sandra Alvaro: Behind the Black Mirror

slide

Behind the black mirror, there is not the emptiness of the cyberspace, but the transductions between the potential differentials of a whole machine.

In 1962 Mort Heilig produced the Sensorama, this first proposal of an immersive system will soon encounter the evolution of computer graphics and its endeavour: simulate reality in the controllable surface of computers. The translation of images to data packages and the coding of complex algorithms produced the interactive interfaces and the dystopian worlds inhabited by human surrogates, but also the training systems where the bodies and movements of pilots become data, which are sensed and translated to simulated landscapes of warfare. Rendering these data as images, computers learned how to read any image of our world as data. Computer vision and the pervasiveness of networked computing has augmented the perception of the everyday world with communication capabilities and digital information which is contextualised and delivered in real-time. Virtual and Augmented reality has contributed to developing the systems that allow abstract our world into data readable by computers towards the constitution of a ubiquitous medium in which our daily interactions are under the commanding of the standards and protocols of unperceived platforms (Bratton, 2016). Postdigital Art (Bishop et al, 2016) goes beyond the interfaces to encounter the materiality of this whole machine and disrupt it building critical assemblages, which can embody the computer mediated processes shaping our daily lives and repurpose them for the proposal of potential futures. This text will introduce new artistic strategies which take advantage of the virtual capabilities of these systems to disrupt the immediacy and real-time tracking and unveil a deep time. The complex processes from where emerge our current technosocial milieu and its capability for the design of speculative futures.

slide2

Permanent link to this article: https://enlaciutat.es/wordpress/?p=636